REKISTERISELOSTE

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste
25.5.2018 alkaen voimaan astui EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR), joka täydentää soveltuvilta osin rekisteriselostetta.


1. Rekisterinpitäjä

Lehtimyynti Kukkonen Ay Y-tunnus 0398404-1
Postiosoite: ALUMIINITIE 3 A 22 15880 HOLLOLA
Puhelin: 03 8737 700

 

2. Rekisteriasioita koskevat tiedustelut


Yhteyshenkilö: Miika Heikkilä
Lehtimyynti Kukkonen Ay
Puhelin: 03 8737 700
Sähköposti: ltk@lehtitstokukkonen.fi

 

3. Rekisterin nimi

Lehtimyynti Kukkonen Ay:n asiakasrekisteri

 

4. Rekisterin käyttötarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn yleisenä edellytyksenä on asiakassuhde, asiakkaan suostumus tai muu asiallinen yhteys.

Rekisterinpitäjän asiakkaita ovat internet sivujemme kautta tilaavat henkilöt, saajat ja maksajat.
Tässä rekisteriselosteessa asiakkaalla tarkoitetaan myös sitä luonnollista henkilöä, jolle yritys tai julkisyhteisö, jonka palveluksessa hän on, on tilannut rekisterinpitäjän kustantaman aikakaus- tai muun lehden, kirjan taikka muun tavaran tai palvelun.

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja seuraavia tarkoituksia varten:

 • tilausten rekisteröinti, oma suoramarkkinointi
 • laskutus ja maksujen valvonta
 • tilaustietojen (nimi- ja osoitetiedot) välittäminen kustantajalle kesto- ja määräaikaislehtitilauksissa

 

5. Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisterissä voidaan käsitellä rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:

Perustiedot, kuten

 • etu- ja sukunimet
 • yhteystiedot (kuten osoitteet, puhelinnumerot, sähköpostiosoitteet, asuinmaa)
 • valittu maksutapa
 • Yrityksen tiedot
 • alle 15-vuotiaista huoltajan nimi- ja yhteystiedot


Asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvät tiedot, kuten

 • tilaustiedot: lehden nimi, tilausjakso, alkamisaika, maksuerät, hinta, kieli ja mahdolliset muut tilausjaksoon liittyvät tiedot.
 • rekisteröityyn kohdistetut ja muut edut ja kampanjat sekä niiden käyttö
 • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
 • asiakkuuteen ja muuhun asialliseen yhteyteen liittyvä yhteydenpito ja viestintä (esim. reklamaatiot ja muut palautteet )
 • suoramarkkinointiluvat ja – kiellot sekä markkinoinnin kohdentamiseen liittyvät tiedot
 • alle 15-vuotiaista huoltajan kanssa käyty yhteydenpito, kuten suostumukset henkilötietojen käsittelyyn

Sivusto käyttää Google Analytics palvelua sivuston käyttäjien anonyymia seurantaa varten.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötietoja kerätään rekisteröidyltä itseltään sekä rekisterinpitäjän järjestelmistä, kun rekisteröity rekisteröityy palveluihin ja käyttää palveluita. Henkilötietoja voidaan kerätä ja päivittää rekisterinpitäjän muista rekistereistä, väestötietojärjestelmästä, luottotietorekistereistä, ASML Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:n ylläpitämistä rekistereistä sekä muista vastaavista tietopalveluja tarjoavista julkisista tai yksityisistä rekistereistä ja tietolähteistä, sekä rekisterinpitäjän yhteistyökumppaneilta.


7. Tietojen luovutus ja siirto

Lehtimyynti Kukkonen Ay kerää rekisteritietoja omaan käyttöönsä. Lehtimyynti Kukkonen Ay voi halutessaan käyttää kerättyjä tietoja omassa markkinoinnissaan ilman asiakkaan erityistä kieltoa. Lehtitilauksien yhteydessä kerätyt nimi- ja osoitetiedot välitetään kyseisen lehden kustantajalle lehden toimitusta sekä laskutusta varten jos kustantaja itse hoitaa lehtitilauksen laskutuksen. Rekisteritietoja ei myydä eikä luovuteta muille osapuolille.

Eri lehtikustantajat käsittelevät välitettyjä tietoja oman rekistelosteensa mukaisesti. Asiakkaan tulee perehtyä tilaamansa lehden kustantajan rekisteriselosteeseen ennen tilaamista.


8. Rekisterin suojaus

Tietokannat, joihin rekisterin tietoja tallennetaan ovat teknisin keinoin suojattuja.

Rekisterinpitäjä huolehtii, että ainoastaan niillä rekisterinpitäjän työtekijöillä on pääsy tietoihin, joille se heidän työtehtäviensä hoitamisen vuoksi on tarpeen.

Internetissä tilauksenkäsittelyyn käytetty palvelin ei tallenna asiakkaan henkilö-, osoite- tai tilaustietoja. Tilaustapahtumassa Internetissä käytetään 128-bittistä salausta.

 

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on talletettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle Lehtimyynti Kukkonen Ay:lle. Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan ja oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön tai ilmoittamalla siitä rekisterinpitäjän asiakaspalveluun.

 

10. Evästeet

Lehtimyynti Kukkonen Ay käyttää palveluissaan evästeitä (cookies), joiden avulla seurataan muun muassa palveluiden kävijämääriä sekä tietoja kävijöiden käyttämistä selaimista ja käyttöjärjestelmästä. Kävijää ei voida tunnistaa evästeiden avulla.

Sivusto käyttää Google Analytics palvelua sivuston käyttäjien anonyymia seurantaa varten.